मान्छेका परम् शत्रु हुन् यिनलाई त्याग्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ